Odporúčaná literatúra

Nevšímalová S, Šonka K et al. – Poruchy spánku a bdění – Druhé, doplněné a přepracované vydání – Vydavatel: Galén – Vydání: druhé, 2007

Nevšímalová S, Šonka K et al. – Poruchy spánku a bdění – Třetí, doplněné a přepracované vydání – Vydavatel: Galén – Vydání: třetí, 2020 v tisku

Bassetti CL, Dogaš Z, Peigneux P. – ESRS European Sleep Medicine textbook. European Sleep Research Society – European Sleep Research Society, 2014

American Academy of Sleep Medicine, International classification of sleep disorders – ICSD, 3rd ed. – American Academy of Sleep Medicine, 2014