Výbor

Výbor SSSM

  • MUDr. I. Mucska – predseda
  • doc. MUDr. E. Feketeová, PhD. – I. podpredseda
  • MUDr. P. Ďurdík, PhD. – II. podpredseda
  • prof. MUDr. V. Donič, CSc. – vedecký sekretár
  • MUDr. K. Klobučníková, PhD. – člen 
  • MUDr. P. Pobeha, PhD. – člen
  • doc. MUDr. P. Joppa, PhD. – člen