Postup pri prihlasovaní

Postup akreditácie spánkových laboratórii


Navrhovaný postup akreditácie spánkových laboratórií na Slovensku je vypracovaný Sekciou spánkovej medicíny SPFS SLS v spolupráci so Sekciou pre štúdium porúch spánku SNS SLS. Na podklade európskych smerníc vydaných ESRS –European Guidelines for the Accreditation of Sleep Medicine Centres  /J Sleep Res 2006, 15, 231-238/

 

Proces akreditácie 

Proces akreditácie ja navrhnutý v troch krokoch: 

  1. Prihláška na akreditáciu a vyplnenie dotazníka  
  2. Dotazník
  3. Smernica ESMC

Prihláška

Prihláška na akreditáciu SL

Dotazník

Dotazník akreditácie slovenských laboratórii

Smernica ESMC

European guidelines for the accreditation of Sleep Medicine Centers