Základné informácie

Certifikovaná pracovná činnosť

SOMNOLÓGIA

Aktuálne je CPČ Somnológia akreditovaná na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Bližšie informácie o prihláške, náplni, podmienkach, certifikačných kurzoch a skúškach nájdete tu.

        Vzdelávanie zdravotnícky pracovníkov pre zdravotnícke povolanie lekár v odbore spánková medicína zahŕňa certifikačnú prípravu v akreditovanom certifikačnom študijnom programe Somnológia. Somnológia je certifikovaná pracovná činnosť, ktorá sa zaoberá diagnostikou a liečbou porúch spánku a bdenia a poruchami životných funkcií počas spánku vrátane diferenciálnej diagnostiky nevyhnutnej pre potvrdenie diagnózy a liečby syndrómu obštrukčného spánkového apnoe spojeného s ospalosťou u vodičov a žiadateľov o vodičské oprávnenie. Certifikačná príprava trvá najmenej jeden rok a nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia, vnútorné lekárstvo, neurológia, ORL, pediatria, psychiatria alebo anestéziológia a intenzívna medicína.