Skríningové centrá

MenoPracoviskoTelefónE-mail
1.Agócsová Tünde MUDr.P. Dobšinského 4380,
Rimavská Sobota 979 01
047 5690175kovbeer@mail.T-com.sk
2.Arpášová Katarína MUDr.Dionea, s.r.o., Ambulancia PaF,
G.Czuczora 1
940 01
035 6426129
0905 745765
dionea.arpasova@gmai.com
3.Bálintová Dagmar MUDr.Pneumologická a ftizeologická amb.
KIA, Bytča 014 01,
Sidónie Sakalovej 161/16
041 55 23 450balintova1@stonline.sk
4.Dodeková Pavla MUDr.TaRCH ambul. II, NsP Považská
Bystrica, Nemocničná 982, 01701P.
Bystrica
042 4304373dodekovapavla@zoznam.sk
5.Drugda Branislav, MUDrPneumo-alergo centrum spol. s r.o,
Bratislava 821 06, Uzbecká 16
02 40202111
0903 262653
drugda@pneumoalergo.sk
6.Drugdová Mária, MUDr.1.Pneumo-alergo centrum spol. s r.o,
Bratislava 821 06, Uzbecká 16
2.Pneumonde s.r.o., Fedinova 9
Bratislava 85101
0918609703
0911402211
02 40 20 21 11
02 63811542
drugdova@pneumoalergo.sk
drugdova@plucnylekar.sk
7.Figúrová Alena, MUDr.PULMOSPOL s.r.o.sídlo: Dulov
225, 01852, prevádzka: Pľúcna amb.
Štúrova 3, 01901 Ilava
042 4394926
0903 475334
afigur1@gmail.com
8.Golubov Alexander, MUDr.INSPIRO s.r.o. Anbulancia PaF,
Malá poliklinika Ul 1. Mája
6205/25,
Humenné 066 01
0905 462 051
057 7706 205
golo@stonline.sk
9.Horváthová Helena, MUDr.Pneumo-centrum s.r.o.,
Pľ.ambulancia Trnava 917 01,
Starohájska ulica 2
0905 745 991
033 55 16 933
helena.horvathova@mail.t-com.sk
10.Kavková Denisa, MUDr.Pľúca ambulancia, s.r.o.
Poprad 058 01, Poliklinika ADUS,
Mnoheľova 2
052 43 14 108
0907 218 234
kavkova.denisa@mail.t-com.sk
11.Komada Jozef, MUDr.PNEUMOFTIZEO s.r.o.
NZZ Amb. PaF, Zdravotnícka
3525/3, Poprad 05801
052 7722145info@pneumoftizeo.sk
12.Kováčiková Lucia, MUDr.Ambulacia PaF s.r.o.,
: Ul.pri železnici 1737, Liptovský
Hrádok 033 01
044 5221124pafsro@gmail.com
13.Kristeková Marta, MUDr.TaRCG ambulancia MsPK Sereď,
s.r.o., 926 01 Sereď
0317838847kristekova@centrum.sk
14.Kubíková Yveta, MUDr.PULMO-MEDIK, s.r.o.
Pľúca ambulancia, J.Kráľa 41/1656
Bojnice 972 01
0465439980ykubikova@gmail.com
15.Lisá Zdenka, MUDr.Ambulancia TaPCH, Obrancov
mieru 3, Stará Ľubovňa 064 01
052 431 72 78
0903 306 835
lisa@nspsl.sk
16.Michaličková Miriam, MUDr. PhD.Amb. PaF, Vráble 952 01
Moravská 512
0910437311pulmia@pulmia.sk
17.Ovšáková Dagmar, MUDr.Gordius s.r.o., Amb. PaF, Cesta
k nemocnici č 23, 97401 Banská
Bystrica
048 4146559d.ovsakova@gmail.com
18.Plutinský Ján, MUDr. PhD.ZAPA JJ s.r.o.
Sídlo: Pod kaštieľom 277/3
955 01 Tovarníky
ambulancia: SNP 19, 934 01 Levice
tel:036-6379400
fax:0366336242
plutinskyjan@gmail.com
19.Plžíková Darina, MUDr.Neštátna ambulancia PaF,
Kuzmányho nábr. 28, 96001 Zvolen
045 5201387pneumo.zv@gmail.com
20.Smolka Dušan, MUDr. MPHNZZ pneumologická amb., BA –
Petržalka 851 07, Antolská 11
Pneumologia-smolka s.r.o.
02 68 67 25 47
0903 411 192
smolkask@gmail.com
21.Szárazová Monika, MUDr.Suave s.r.o. – Amb. pneumológie a
ftizeológie, Štúrovo 943 01
Jesenského 85
0367665112
0905 336 343
monasz@centrum.sk
22.Šimo Ján, MUDr.Ambulancia PaF II, NsP Pov,.
Bystrica, Nemocničná 986, 01701
042 4304373mail-jan.simo@nemocnicapb.sk
23.Undesser, Miroslava MUDr.MEDIC-UM s.r.o. Nový rad 137,
Veľké Dvorníky 929 01
Ambulancia: Poľovnícka 41
Veľký Meder
031 5527651mir.undesser@gmail.com
24.Vrábeľ Jozef, MUDr.Ambulancia PaF, Hviezdoslavova
23/34, 091 01 Stropkov
0905 971 276jovrabel92@zoznam.sk
25.. Žáčik Miroslav, MUDr.1.Ambulancia PaF, Červeného kríža
62/30, 02901 Námestovo
Ambulancia PaF, ,ulica Mieru
551/18, 02801 Trstená
0948 433997zacikdk@gmail.com