Stanoviská SSSM

Stanovisko výboru SSSM – prístroje Philips

Vyhlásenie – prístroje Philips