Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSSM 22.06.2023

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSSM 01.06.2023

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSSM 16.12.2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSSM 4.11.2021 – videozasadnutie

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSSM Bratislava 17.9.2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSSM Bratislava 17.6.2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSSM Bratislava 13.5.2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSSM Bratislava 11.3.2021

Zápisnica z video zasadnutia výboru SSSM Bratislava 11.2.2021

Zápisnica z video zasadnutia výboru SSSM 14.1.2021

ZÁPISNICA z video mítingu prezidentov SM – ANSS ESRS 1.5.2020